Το αποθετήριο του Δήμου Θάσου αποσκοπεί στην συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και προβολή της άυλης και υλικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς το νησιού, μέσα από την δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου, ψηφιοποιημένων φωτογραφιών, λευκωμάτων, χαρτών, βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και συλλεκτικών ημερολογίων.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε και ψηφιοποιήθηκε, προβάλλεται μέσα από το αποθετήριο του Δήμου Θάσου, κατόπιν  συστηματικής διαλογής, τεχνικής επεξεργασίας και πρότυπης τεκμηρίωσης (μέσα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων και ιδιωτών του Δήμου Θάσου, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK» του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020 .

 

The repository of Municipality of Thassos aims to gather, digitize and promote the intangible and tangible cultural and folklore heritage of the island, through the creation of an electronic catalog, digitized photos, albums, maps, books, periodicals and collector's diaries.

The material gathered and digitized is displayed through the repository of Municipality of Thassos, after systematic screening, technical processing and standard documentation (through the National Documentation Center), with the cooperation of cultural institutions and individual citizens of Municipality of Thassos, in the context of the implementation of "Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK" program of the INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation 2014-2020 program.